Wat kunt u verwachten van Sensibelle?

Als illustratief vormgever ontwerp ik:

  • geboortekaarten
  • trouwkaarten
  • posters
  • affiches
  • huisstijlen (denk aan logodesign en visitekaartjes)
  • vormgeving voor op festivals
  • illustraties bij tekst
  • prentenboeken
  • muurschilderingen
  • Overig driedimensionaal beeld

Heeft u een andere vorm van beeld nodig? Wellicht kan ik u hier ook bij helpen of u doorverwijzen naar een andere vormgever.

Stappenplan

Samen met de opdrachtgever loop ik een stappenplan door, welke aanpasbaar is aan de eisen van de opdrachtgever.

1.      De oriëntatiefase
Binnen deze stap staat de eerste kennismaking met eventueel een bezoek op locatie centraal. Binnen dit gesprek kan de opdracht in grote lijnen en de behoeften van de opdrachtgever beschreven worden. Er is eventueel ruimte voor een beschrijving van de werkwijze van Sensibelle.

2.      Het voorstel
Op basis van het oriëntatiegesprek doet Sensibelle een voorstel. Dit voorstel omvat een globale omschrijving van de opdracht en de daarmee samenhangende kosten. Er is voldoende ruimte voor het aanscherpen van het voorstel tot de opdrachtgever tevreden is. Er zal een door Sensibelle geleverde overeenkomst ondertekent worden waarin gemaakte afspraken staan.

3.      De schetsfase
Deze stap bevat 3 fases.
– De eerste schetsfase: Sensibelle maakt een eerste schetsvoorstel, afgaande op het ingediende voorstel. Het schetsvoorstel bestaat uit 2 of 3 illustraties. Deze kunnen      doorgaans digitaal vervaardigd worden.
– Een eerste evaluatiegesprek. Hierin worden de eisen voor het ontwerp aangescherpt.
– De tweede schetsfase is optioneel. Deze is afhankelijk van het budget van de opdrachtgever en de globaliteit van de opdracht.

4.      De ontwerpfase
Deze stap bevat 3 fases.
– De eerste ontwerpfase: Sensibelle maakt een eerste otwerpvoorstel, afgaande op de informatie die is vergaard uit de schetsfase. Het eerste ontwerp bestaat doorgaans
uit 1 illustratie. Het aanleveren van een 2e ontwerp is afhankelijk van het budget van de opdrachtgever.
– Het evaluatiegesprek op het eerste ontwerpvoorstel. In dit gesprek worden de laatste eisen, kritieken, op -en aanmerkingen besproken.
– De laatste ontwerpfase: Het ontwerp zal worden aangscherpt en een definitief beeld zal worden aangeleverd. Afhankelijk van de tevredenheid en het budget van de opdrachtgever zal een nieuw laatste, definitief ontwerp gemaakt worden.